آهنگ بخوان جانان - سالار عقیلی

موزیک

قیمت : رایگان

متن آهنگ بخوان جانان

سالار عقیلی - علم و تفکر

بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد

بهار دلکشی ز نو  ز بوم و بر برآورد ز بوم و بر برآورد

چو مرغ حق به گوش جان رسان پیام آشنا

بخوان که ناله ات ز شرم  مگر سحر برآورد

مگر سحر برآورد

ترانه ساز قصه گو  ز انتظار دل بگو

که آسمان به عشق او زر و گوهر برآورد

بخوان ز اعتبار شک بخوان ز درد مشترک

بخوان ز میهنی که چون تو ، پر هنر برآورد

بخوان جانان که ما چشم انتظاریم

بخوان جانان که ما چشم انتظاریم

یار ز شوق صوت تو ز شوق صوت تو ما بی قراریم

یار دل جان

در این سرای بی کسی تو خار چشم هر خسی

نوای نای تو بسی ز جان شرر برآورد

سرود مهر ساز کن پر از نیاز و راز کن

بخوان که از صدای تو سپیده سر  سپیده سر سپیده سر برآورد