آهنگ حماسی با نام Above the Clouds از آلبوم قهرمانان