آهنگ حماسی با نام More Than a Woman از آلبوم قهرمانان