آهنگ حماسی با نام Fly Like a Bird از آلبوم قهرمانان