آموزش دستگاه رست

قرآن و مناجات

قیمت : رایگان

در ابتدا برای شما عزیزان، صوت های آموزشی 7 دستگاه صوتی ویژه قرائت با اجرای استاد محمد امین انسان بارگذاری می کنیم.

ترتیب دستگاه های قرائت قرآن عبارت است از :1- دستگاه بیات 2- دستگاه رست 3- صبا 4- حجاز 5- نهاوند 6- چهارگاه 7- سه گاه

سپس قرائت هایی تفکیک شده از اساتید معتبر و جهانی قرائت قرآن را بارگذاری خواهیم کرد.

خواهشمندم صوت های آموزشی را دانلود کرده و بارها و بارها گوش داده تا با دستگاه ها و مقام های انان به طور کامل آشنا شوید تا یک گوش کننده حرفه ای قرائت قرآن باشید.