علم و تفکر

بیگ بنگ

تئوري بيگ بنگ چيره ترين تئوري علمي اي است که در مورد منشاً کائنات وجود دارد. تئوري بيگ بنگ ميگويد کائنات چيزي بين ۱۰ تا ۲۰ ميليارد سال قبل (دانشمندان هنوز در حال تلاش براي يافتن اين زمان با دقت بيشتر هستند) توسط يک انفجار کيهاني که باعث پرتاب شدن ذرات به جهات مختلف شد بوجود آمد.

 بيشتر ستاره شناسان باور دارند كه جهان، از يك انفجار بزرگ يا بيگ بنگ شروع شد. پیش از آن،‌ همه جهان در داخل ذره ای قرار داشت كه هزارها برابر كوچك تر از نوك يك سوزن بود. اين ذره داغ تر و متراكم تر از هر چيزي بود كه بتوانيد تصور كنيد.

سپس ناگهان انفجاري رخ داد و جهاني كه ما مي شناسيم متولد شد. زمان، فضا و ماده هم با بيگ بنگ شروع شدند. در كسري از ثانيه، جهان چنان رشد كرد كه از ذره اي كوچك تر از يك اتم به چيزي بزرگ تر از كهكشان تبديل شد و به رشد خودش به نسبت حيرت انگيزي ادامه داد و امروزه هم همچنان در حال گسترش است.

هنگامي كه جهان گسترش يافت و خنك شد، انرژي آن به ذراتي از ماده و ضد ماده تبديل شد. اين دو نوع متضاد از ذرات همديگر را به شدت نابود كردند. اما در نهایت مقداري از ماده باقي ماند و موقعي كه سن جهان تنها يك ثانيه بود، ذرات استوارتر كه پروتون و نوترون ناميده مي شدند شروع به تشكيل شدن كردند.

بعد از سه دقيقه،‌ دما يك ميليارد درجه سانتی گراد پايين آمد و حالا به قدر كافي براي پروتون ها و نوترون ها خنك بود تا با هم تركيب شوند و هسته هيدروژن و هليوم ( همه این ماده های جزء اصلی ترین مواد سازنده اجزا کهکشانها و اجسام فضایی هستند) را تشكيل دهند.

 

 همانطور که بطور مختصر اشاره شد براي تئوري بيگ بنگ علاوه بر مشاهدات و آزمايش ها دو استدلال اساسي وجود دارد.

مشاهده امواج مايکرويو که به سراسر کائنات سرايت کرده اند و از وقتي که کائنات رو به سردي رفت تا وقتي که کاملا شفاف بود در حال سير در فضا بوده اند.

فاصله بين کهکشان ها در فضا در حال افزايش است و اين نشان ميدهد که اين کهکشان ها در لحظه اي قبل تر از حال، فاصله کمتري نسبت به يکديگر داشته اند، و در نتيجه اگر زمان را به عقب برگردانيم، اين کهکشانها به هم نزديک و نزديکتر ميشوند تا جايي که به يک نقطه ميرسند و اگر زمان را به حال خود رها کنيم حالت انفجار (BANG) بزرگ (BIG) را خواهيم ديد.

البته مخالفتهایی نیز وجود دارد اما اين افراد هنوز نتوانسته اند با ارائه اسناد و مدارک و دلايل کافي علمي تئوري بيگ بنگ را بطور جدي زير سوال ببرند.

بيگ بنگ بعنوان ابتداي کائنات شناخته ميشود، تمام کائنات شامل انرژيها و مواد آن در يک ذره کوچکتر از هسته يک اتم گنجانده شده بوده است به زماني که کائنات در اين حالت بوده است زمان يگانگي ميگويند. بيگ بنگ علاوه بر ابتداي کائنات، بعنوان ابتداي زمان و فضا در تعريف فيزيکي آن مطرح است. بعد از يک انفجار بزرگ که باعث تريليونها درجه حرارت شد موادي که بي نهايت چگال بودند (جرم بالا و حجم کم داشتند) در کسر بسيار کوچکي از يک ثانيه در جهات مختلف به اطراف پاشيده شدند.

اين مواد بسيار چگال بودند و بصورت سنگهاي آسماني بسيار داغ به اطراف پرتاب شدند. اين انفجار ناگهاني باعث بوجود آمدن تمام نمونه هاي درون اتمي (فوتون ها، الکترون ها، هسته ها و…) شدند که باعث ايجاد ماده و انرژي و زمان و فضا شد و اين اتفاق برابر با زماني بود که ساعت کائنات شروع به کار کرد.