علم و تفکر

پستانداران

سه گروه اصلی عبارتند از:

 پستانداران تخم گذار- جانوران تخم گذار ابتدایی(سه گونه)

کیسه داران- در استرالیا و آمریکای جنوبی یافت میشوند.

پستانداران جفت دار- بزرگترین گروه، فرزند از طریف جفت داخل رحم مادر تغذیه میشود.

همه جا یافت میشوند.

 

بیش از 4000 گونه  پستاندار وجود دارد که در حدود نیمی از انها به گروه جوندگان تعلق دارند. گروه جوندگان شامل موشها و سنجابهاست. پستانداران در همه نقاط دنیا، از نواحی گرمسیری گرفته تا دشتهای پوشیده از یخ قطب یافت میشوند و انواع گوناگون آنها به شکل متنوع زندگی سازگار شده اند.این دسته شامل جانوران دونده ، نقب زن و بالارونده اند. برخی از آنها نیز پرواز میکنند یا در آب زندگی میکنند. پستانداران خونگرم هستند و پوشش بدن انها از مو است که مانند عایق عمل میکند. قلب و دستگاه گردش خون انها کارایی لازم را دارد. بیشتر این جانوران زنده زا هستند. و از فرزندان خود به خوبی مراقبت میکنند. در مقایسه با بیشتر جانوران دیگر مغزی بزرگ دارند و بسیاری از آنها قادرند چیزهای بسیاری از راه تجربه بیاموزند.  

رشد نوزاد و مراقبت والدین:

رشد از تخمی بارور شده آغاز میشود که به اندازه نوک سنجاق است. این تخم به توده ای یاخته تقسیم میشود. سپس برای اینکه کاملا رشد کند به دیواره درونی رحم یا زهدان میچسبد. مراحل اولیه رشد پستانداران به ماهیها شباهت دارد، اما طولی نمیکشد که بچه ای قابل تشخیص شکل میگیرد. سپس، مدت زیادی قبل از تولد درون رحم رشد میکند. بعضی از نوزادان پستانداران، مانند گوزن و بز کوهی به محض تولد قادر است بایستد و بدود. نوزاد جانوران دیگر برهنه و کور به دنیا میآیند . مادر غده های پستانی دارد که برای نوزاد شیر ترشح میکند. در برخی از گونه ها یکی از والدین یا هر دو ممکن است سالها از فرزند خود مراقبت کنند.

 

استنخوانبندی:

استخوانبندی هر پستاندار شامل 7 مهره گردن است. اما ترتیب استخوانهای دیگر بنا به نحوه زندگی گونه اغلب شدیدا تغییر میکند.

مغز:

ساختار مغز آنها بزرگ و پیچیده است. بسیاری از رفتارهای این جانوران غریزی است، اما از راه یادگیری نیز میتوانند بیاموزند.