علم و تفکر

جراتمند بودن

يادگيرى جراتمند بودن


جراتمند بودن چيست؟

آيا تا كنون متوجه شده ‏ايد كه در قبال تقاضاهاى ديگران، به رغم اين كه تمايل به انجام آن‏ها نداريم، به جاى گفتن «نه نمى ‏توانم‏» ، «بله‏» مى ‏گوييد؟ آيا نمى ‏توانيد نارضايتى خود را از يك دوست‏ بيان كنيد، حتى اگر فكر كنيد آن كار موجه است؟ آيا قبول تمجيد و تحسين را دشوار مى‏ يابيد؟

اگر پاسخ شما به هر يك از سؤالات فوق «بله‏» باشد، احتمالا در زمينه ‏ى جراتمندى مشكل داريد. جراتمندى دفاع از خود به شيوه‏اى است كه به حقوق شخص ديگر تجاوز نشود. جراتمندى ابراز مستقيم، صادقانه و مناسب احساسات و عقايد شما است. ممكن است‏ شما جراتمندى را در گذشته ناراحت كننده يافته ‏ايد; زيرا آن را با پرخاشگرى اشتباه گرفته ‏ايد. پرخاشگرى يك نوع شيوه‏ ى دفاع از خود است كه در آن به حقوق شخص ديگر تجاوز مى ‏شود. پرخاشگرى به صميميت آسيب مى ‏زند و شان شما را در ديد ديگران پايين مى آورد.

يكى از تعاريف دفاع از حقوق خود و اجازه ‏ى بهره‏ جويى از اين حقوق را به كسى ندادن، جراتمند بودن است. جراتمندى هم چنين به معنى انتقال روشن آن چه در واقع مى‏ خواهيد، احترام گذاردن به حقوق و احساسات خود و احترام گذاردن به حقوق و احساسات ديگران است. جراتمندى ابراز صادقانه و مناسب احساسات، عقايد و نيازهاى شخصى است.

جراتمندى اتخاذ موضع خودتحليلى و سپس عمل است، آن‏گاه نتايج ارزشمند حاصل مى‏ آيد.

وجه تمايز جراتمندى و پرخاشگرى

پرخاشگر بودن به معنى حمايت از خود به شيوه‏اى است كه در آن به حقوق ديگران تجاوز مى‏ شود. رفتار پرخاشگرانه نوعا تنبيه گرانه، خصمانه، سرزنش ‏آميز و تحكيم جويانه است. پرخاشگرى مى ‏تواند تهديد، توهين و حتى تنبيه بدنى را شامل شود. پرخاشگرى مى‏تواند شامل ريشخند، عبارت طعنه‏ آميز، غيبت و... «لغزش زبانى‏» شود.

چه چيز باعث مى‏شود مردم از جراتمند بودن اجتناب ورزند؟

اكثر مردم به دليل ترس از ناراحتى ديگران و از دست دادن دوستى آن‏ها، از جراتمندى دست مى‏ شويند. با اين وجود هر چند ممكن است‏ شما با كنار گذاردن جراتمندى از ناخرسندى‏ هاى فورى و بلافصل پرهيز كنيد، ولى چنين كارى در درازمدت رابطه را به مخاطره مى ‏افكند و آن‏گاه احساس شما اين خواهد بود كه مرتب بهره هايى را از دست مى‏ دهيد.

شما از چه ميزان جراتمندى برخورداريد؟

سؤالات زير را از خودتان بپرسيد:

آيا شما احساسات و توجيحات خود را به روشنى به ديگران بيان مى‏ كنيد؟

آيا شما در صورت نياز، از ديگران درخواست كمك مى‏ كنيد؟

آيا شما خشم و عصبانيت ‏خود را به نحو مناسب ابراز مى ‏داريد؟

آيا وقتى گيج مى ‏شويد، سؤال مى‏ پرسيد؟

آيا وقتى متفاوت از ديگران فكر و احساس مى ‏كنيد، عقايد خود را داوطلبانه بيان مى ‏داريد؟

آيا وقتى نمى‏ خواهيد كارى انجام دهيد، مى ‏توانيد «نه‏» بگوييد؟

آيا شما در مجموع به شيوه ‏ى اعتمادآميز، با قدرت و صلابت صحبت مى ‏كنيد؟

آيا وقتى با مردم حرف مى ‏زنيد به آن‏ها نگاه مى ‏كنيد؟

چهار نوع جراتمندى

جراتمندى اساسى: اين نوع جراتمندى، ابراز ساده و مستقيم باورها، احساسات، يا عقايد شما است. اين نوع جراتمندى معمولا از طريق عبارات ساده‏ اى; چون «من مى‏خواهم‏» يا «من احساس مى ‏كنم‏» ابراز مى ‏شود.

جراتمندى قوى: اين نوع جراتمندى، انتقال حساسيت‏ ها به شخص ديگر است. بازشناسى موقعيت ‏يا احساسات شخص ديگر كه به دنبال آن اظهارنظرى صورت مى‏ گيرد كه در آن شما از حقوق خاص خود حمايت مى‏ كنيد.

«من مى‏دانم كه شما واقعا سرتان شلوغ بوده است، ولى مى‏خواهم احساس كنم كه رابطه‏ها براى شما مهم است. مى‏خواهم شما به من و ما زمانى را اختصاص دهيد.»

جراتمندى فزاينده: اين نوع جراتمندى زمانى به وقوع مى ‏پيوندد كه شخص ديگرى در واكنش به جراتمندى اساسى شما شكست مى‏ خورد و به تجاوز عليه حقوق شما ادامه مى‏ دهد. در نتيجه شما به تدريج جراتمندى را گسترش مى‏دهيد و به نحو فزاينده‏اى بر راى خود محكم‏تر تاكيد مى ورزيد. در اين گونه جراتمندى حتى ممكن است‏ شما به پاره ‏اى از اعمال اشاره كنيد كه در صورت ادامه‏ ى رفتار طرف مقابل، از شما به عنوان نتيجه بروز كند، ولى اشاره به اعمال تنها پس از چند عبارت جراتمندانه ‏ى اساسى و پايه ارايه مى‏ شود. براى مثال، اگر شما تا پنج بعدازظهر فردا كارتان را روى ماشين من تمام نكنيد، من مجبور مى ‏شوم به فلان يا بهمان دفتر تجارى زنگ بزنم.»

جراتمندى از طريق گفتار با «من‏» آغاز شونده: اين نوع جراتمندى خصوصا براى بيان احساسات منفى مفيد است. اين نوع جراتمندى يك اظهارنظر سه بخشى را شامل مى‏شود.

- وقتى شما چنين و چنان كرديد... (رفتار را توصيف كنيد.)

- اثرات عبارت‏ اند از... (اين موضوع را كه چگونه رفتار به نحو عينى و ملموس بر شما اثر مى‏ گذارد، توصيف كنيد.)

- من احساس مى ‏كنم كه...عبارت اول شخص مفرد را به كار ببريد: «من احساس مى كنم كه‏» به جاى «شما فلان يا بهمان هستيد.»

تمركز اصلى در اظهارنظرهاى با «من‏» آغاز شونده، روى بخش «من احساس مى ‏كنم‏» ، «من مى ‏خواهم‏» مى ‏باشد. به هنگام ابراز خشم، تمايل غالبا به سرزنش شخص ديگر، از كوره دررفتن و اختيار هيجان را از كف دادن است. جراتمندى از طريق گفتار با «من‏» آغاز شونده مى‏تواند به شما كمك كند به نحو سازنده برخشم خود متمركز شويد و در ارتباط با احساسات خودتان موضع روشنى بگيريد.

يادگيرى جراتمند بودن به شيوه ‏ى مثبت

چگونه شروع كنيم؟

يك نظام اعتقادى و ارزشى را قبول كنيد كه به شما رخصت ابراز وجود بدهد. اين گام دشوارترين گام است. بدين معنى كه چنين نظامى است كه به شما اجازه مى ‏دهد خشمگين شويد، «نه‏» بگوييد، درخواست كمك كنيد و خطا كردن را قبول كنيد.

يادگيرى مهارت‏ هاى جراتمندى

اين مهارت ‏ها عبارتند از: جراتمندى اساسى، جراتمندى قوى، جراتمندى فزاينده از طريق گفتار با «من‏» آغاز شونده.

چهار نوع جراتمندى

از بهترين مهارت‏ هاى ارتباطى خود استفاده كنيد. تماس چشمى مستقيم برقرار كنيد، وضع بدنى مناسب به خود بگيريد، حالات چهره خود را مناسب با پيام انتخاب كنيد، سطح و آهنگ مناسب صداى خود را حفظ كنيد، زمان مناسبى را براى جراتمندى انتخاب كنيد.

فنون خاص جراتمندى

گفتار جراتمندانه: اجازه ندهيد ديگران از شما بهره‏ جويى كنند و بر رفتار مناسب و منصفانه داشتن اصرار بورزيد. درباره‏ى آن چه مى‏ خواهيد، آن چه فكر مى ‏كنيد و آن چه احساس مى‏ كنيد تا آن‏جا كه ممكن است صريح و خاص باشيد. مثلا: «نوبت من است‏» ، «لطفا صداى راديو را كم كنيد» ، «چون درخواست‏ خود شما است دوست دارم شما را در يك لباس ديگر ببينم، اين لباس مناسب شما نيست.»

مخالفت منفعلانه و فعالانه: وقتى با شخصى مخالف هستيد به دليل تمايلى كه به حفظ رابطه‏ى «صلح‏آميز» داريد از طريق لبخند زدن، تكان دادن سر يا بذل توجه، تظاهر به موافقت نكنيد، به جاى آن، موضوع بحث را تغيير دهيد، به شيوه‏ى ديگرى عمل كنيد. وقتى اعتماد به موضوع داريد، به صورت فعال مخالفت كنيد.

پرسيدن چرا: وقتى شخصى داراى اقتدار بوده و از موضع بالاتر، از شما مى‏ خواهد كارى انجام دهيد كه به نظر منطقى يا لذت بخش نمى‏آيد، بپرسيد «چرا» بايد آن را انجام دهيد. شما يك فرد بزرگ سال هستيد و نبايد اقتدار را بدون پرسش بپذيريد. بر توضيحى كه متقاعد كننده باشد اصرار بورزيد.

با خودتان صحبت كنيد: وقتى عملى انجام داده‏ايد كه آن را ارزشمند تلقى مى‏كنيد، براى ديگران اين فرصت را فراهم كنيد تا از آن مطلع شوند. هم چنين اجازه دهيد مردم بدانند درباره‏ ى امور چه احساسى داريد. در مكالمه، متكلم وحده نباشيد، اما وقتى موقعيت را مناسب يافتيد در سخن گفتن درنگ نكنيد.

تمرين، تمرين، تمرين:

به صرف خواندن يك جزوه نمى ‏توانيد جراتمند بودن را ياد بگيريد، اگر امكان آن فراهم است به گروه مهارت‏هاى جراتمندى يا گروه مهارت‏ هاى ارتباطى بپيونديد. شما مى ‏توانيد در ارتباطى كه با دوستان و اعضاى خانواده‏ى خود برقرار مى‏ كنيد اين مهارت ‏ها را تمرين كنيد، ولى ابتدا به آن‏ها بگوييد كه مشغول چه كارى هستيد! روى كمك آن‏ها مى‏ توانيد حساب باز كنيد، در مورد چگونگى انجام مهارت ها، از اين افراد بازخورد دريافت كنيد. ارتباط صادقانه در درازمدت به روابط شما يارى مى‏رساند. در آغاز سعى نكنيد رفتارتان را در مورد موقعيت‏ اى دشوار و فشارآور تغيير دهيد. ابتدا در موقعيت ‏هايى كه كمترين احتمال خطر را دارد، تمرين كنيد.