علم و تفکر

حشره خواران

 

حشره خواران:

اولین پستاندارانی که تکوین یافتند حشره خواران بودند. موش های پوزه دراز امروزی به بعضی از آنها شباهت دارندو همانند انها آرواره هایی با دندان های تیز دارند که با آنها حشرات و جانوران گوچک دیگر را می گیرند و قطعه قطعه می کنند.

حشره خواری راه بسیار مناسبی برای زندگی است. برای همین این دست ها حیوانات در سراسر دنیا یافت می شوند. خفاش های حشره خوار گروه قدیمی دیگری هستند. قدرت پرواز در حدود 50میلیون سال پیش در این جانوران تکوین یافت، و از ان زمان تاکنون ذخیره عظیمی از حشراتی را که پرواز می کنند خورده اند. مورچه ها و موریانه ها منبع غذایی بزرگ دیگری هستند، که غذای اصلی جانوران غیر خویشاوند بسیاری از گروه ها، از جمله مورچه خوارها و آرمادیل ها « آرمادیلو  یا زره‌ نَواری، پستاندار بچه‌زای کوچک و نادری است که به خاطر پوسته سخت بدنش آن را به این نام می‌خوانند. آرمادیلو از راسته نواره‌سانان ، بالاراستهٔ شگفت‌بندان است. این جانور به‌خاطر پوشش زرهی خود معروف است. نام آرمادیلو اسپانیایی و به معنی «زِره‌دار کوچک» است.» را تشکیل می دهند.

 

تغذیه:

این جانوران روزانه حدود وزن خود و گاهی بیشترغذا میخورند.آنها میان پس مانده هایی که زیر بوته ها باقی مانده این طرف و آن طرف می روند و از سوسکها و عنکبوت ها و هزار پاها تغذیه می کنند. خارپشت ها نیز انواع حشرات و حلزونهای بدون صدف را می خورند. موش های زیرزمینی در شبکه زیرزمینی خود کرم ها و جانوران دیگر را می خورند. برای پانگولینها، آآرداواذکها و مورچه خواران دیگر انواع کمی غذا موجود است. برای این جانوران پنجه های بزرگی که با انها بتوانند لانه ها را خراب کنند و زبان دراز چسبناک که با آن بتوانند تعداد زیادی جانور را لیس بزنند از گاز گرفتن مهم تر است. بنابراین این جانوران یا دندان ندارند یا اگر دارند ساده و کوچک است. خفاش ها دندان های تیزی دارند که با آن حشرات را می قاپند و گاز می زنند. و حتی از بال های خود برای به دام انداختن طعمه خود استفاده می کنند.

دوره فعال:

 موش پوزه دار از آنها که بیشتر ساعات روز را فعالیت می کند و فقط فواصل کوتاهی را به استراحت اختصاص می دهد، به غذای زیاد احتیاج دارد. خفاش، اگرچه بدنی کوچک با سطحی وسیع دارد، به طور مداوم فعالیت نمی کند. این جانور شب ها برای صید حشرات شبرو به شکار می رود. در مدت روز خود را به طور معلق و سر به پایین آویزان می کند. تا بدین ترتیب دمای بدنش نقصان یابد و بتواند برای فعالیت شبانه انرژی ذخیره کند.

زمستان خوابی:

در مناطق گرمسیری معمولا بیشتر سال حشره برای شکار وجود دارد، اما در نواحی معتدل تعداد حشرات ممکن است در تابستان زیاد و در زمستان کم باشد. موش های پوزه دراز تمام طول سال فعال هستند و زمستان را به سختی می گذرانند و حتی ممکن است بمیرند. خارپشت ها با زمستان خوابی این مشکل را حل کرده اند. خفاش ها نیز در ماه های بسیار سرد به خواب زمستانی می روند.

انواع مهم: موش کور(47گونه) خارپشت(15گونه) موشهای پوزه دراز(بیش از 200گونه) خفاشها (بیش از 900گونه)پانگولینها(مورچه خوار فلس دار اسیاسس آفریقایی) و آرمادیلها(20گونه) هستند.