پرندگان شکارگر

علم و تفکر

پرندگان شکارگر

پرندگان شکارگر:

جانوران دیگر را می خورند. برخی از آنها شکارگرانی ماهر هستند که پنجه ها و منقارشان برای کشتند و دریدن صیدهای  بزرگ مناسب است. برخی دیگر مانند بسیاری از کرکس ها لاشه خورهایی هستند که از اجساد جانوران مرده تغذیه می کنند. معدودی حشرات، حلزون ها و یا ماهی ها را می خورند. بیشتر آنها پرواز کنندگان ماهری هستند.اگر هنگامی که نیاز دارند بتوانند صید خوبی به دام بیندازند، وقتی که گرسنه نیستند نیز می توانند به استراحت بپردازند.

 

تغذیه:

جغدها، عقابها، قوشها، وبازها صید را با چنگالهای قدرتمند خود می گیرند وی می کشند. منقار این جانوران که نوک برگشته و قلاب مانندی دارد نیز قوی است. اما معمولا برای دریدن صید به کار گرفته می شود. کرکس ها از لاشه تغذیه می کنند و نیازی به چنگالهای قوی ندارند. اما منقارهای قدرتمندی برای جدا کردن گوشت مردار دارند. جغدها معمولا صید را یکجا می بلعند، درحالی که بقیه این نوع جانوران شکار را به قطعات کوچک تقسیم می کنند.. اندازه و نوع پا این جانوران به نوع غذایی که می خورند بستگی دارد. عقاب ماهیگیر ماهی می خورد و زیر پنجه هایش فلسهای تیزی دارد که صید لغزنده را نگه می دارد. این پرنده دو پنجه رو به جلو و دو پنجه رو به عقب دارد.

 

پرواز:

بسیاری از پرندگان از طریق صدا شکار می کنند و صید انها نیز به خوبی صدا را می شنود، بنابریان حمله بی صدا مزیت بسیار خوبی به شمار می ید. برخی برای گرفتن شکار به پرواز بسیار سریع خود متکی هستند. مثلا  طرلان(قوش تیز پر) میتواند باسرعت 320 کیلومتر در ساعت در آسمان شیرجه بزند. دلیجه « پرنده‌ای شکاری از سرده شاهین است. طول بدن این پرنده ۳۱ تا ۳۷ سانتیمتر و وزن ۱۸۰ گرم است.» برعکس آن میتواند به آرامی بالای یک نقطه بدون اینکه پرواز کند درجا بزند و زمین زیر پا را قبل صید و فرود آمدن خوب جستجو کند.

حواس:

این پرندگان چشم هایی بسیار تیز بین دارند و جسم های کوچک و بسیار دور را به خوبی می توانند ببینند. بعضی مثل جغدها با چشم های بزرگشان در نور بسیار کم حتی می توانند ببینند. این پرنده گوش های بسیار حساسی هم دارد که اندازه انها متفاوت است و با شنیدن صدا می توانند محل شکار را به خوبی تشخیص دهند. حس بویایی پرندگان معمولا ضعیف است اما کرکس ها بوی لاشه را از فاصله دور به خوبی تشخیص می دهند.

انواع:

انواع روزانه یا انها که روز فعالیت می کنند: راسته بازیان حدود 280 گونه که شامل قوشها، عقابها، سنقرها و کرکسهاست.

بزرگترین: کرکس آندی به طول 1 متر و 15 سانتی متر - کوچکترین: قوش کوتاه به طول 14 سانتی متر

انواعی که شب فعالیت میکنند: راسته بوفیان-جغدها(بیش از 130 گونه)

بزرگترین: شاه بوف بزرگ به طول 60 سانتی متر. کوچکترین: جغد کوتوله- به طول 13 سانتی متر