فناوری نانو چیست ؟

علم و تفکر

فناوری نانو چیست ؟

فناوری نانو چیست ؟

در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، دموکتریوس فیلسوف یونانی، برای اولین بار واژه اتم را که در زبان یونانی به معنی تقسیم نشدنی است، برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد. از این رو شاید بتوان او را پدر فناوری و علوم نانو دانست. نانو از ریشه یونانی نانس  به معنی کوتوله می‌باشد.

فناوری نانو، یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که محتوای گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است.

 nano کلمه‌ای یونانی به معنی کوچک است و برای تعیین مقدار یک میلیاردیم یا 9-10 یک کمیت استفاده می‌شود. چون یک اتم تقریبا 10 نانو متر است، این اصلاح برای مطالعه عمومی روی ذرات اتمی و مولکولی بکار برده می‌شود و نانو تکنولوژی علم به دست گرفتن کنترل خواص پنهان ماده در این ابعاد می باشد .

 در واقع نانو تکنولوژی دانش به‌کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این ابعاد است که متاثر از فیزیکی جدیدی  و عمدتاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک می باشد .

فن آوری نانو موج گسترده ای از انقلاب صنعتی می باشد که به صورت فراگیر و با سرعت غیر قابل باوری رو به رشد می باشد . نانوفناوری یک دانش به شدت میان‌رشته‌ای است و به رشته‌هایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست‌شناسی، فیزیک کاربردی، ابزارهای نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی کشاورزی نیز مربوط می‌شود .

ما می توانیم با کوچک نمودن ذرات یک ماده برخی از خواص آن را نیز تغییر دهیم (مانند رنگ و نقطه ذوب و انجماد و خواص مغناطیسی و غیره ) و همچنین می توانیم به وسیله علم نانو خواص ایده آل مواد را برای هدفی خاص ارتقاء دهیم .

مهمترین دستاورد این تکنولوژی استفاده از وسایل تولید شده با فناوری نانو در علم فضانوردی و علم پزشکی می باشد .