بازیافت زباله

علم و تفکر

بازیافت زباله

زباله چیست؟

به هر چیزی که ما دور می ریزیم و به نظرمان دیگر قابل استفاده نیست زباله یا پسماند می گویند. مثل پوست میوه، آشغال سبزی، بطری، شیشه و ...

زباله ها پس از جمع آوری چه می شوند؟

زباله های شهر پس از جمع آوری به بیرون از شهر منتقل و در کارخانه مخصوصی به کود تبدیل می شوند. این کود در پارک ها برای گل و گیاه و برای محصولات کشاورزی مثل گندم، جو و میوه ها استفاده می شود. بعضی از زباله ها هم داخل گودال هایی ریخته می شوند و روی آن را با خاک پوشش می دهند. زباله ها در صورتی که خوب دفع نشود باعث آلودگی آب، هوا و خاک می شود و به این ترتیب زندگی انسان ها و سایر جانداران به خطر می افتد.

بازیافت چیست؟

اگر از مواد بدرد نخور، دوباره استفاده کنیم و یا وسایل دیگری با آنها بسازیم در واقع آن مواد را بازیافت کرده ایم. مثلاً از کاغذهای باطله و روزنامه های کهنه، دوباره کاغذ بسازیم و یا از لوازم پلاستیکی کهنه شده دوباره لوازم نو تهیه کنیم.

 

زباله خشک چه زباله هایی هستند؟

زباله هایی مثل انواع قوطی پلاستیکی، بطری های شیشه ای، لوازم فلزی، کاغذ باطله و روزنامه، جعبه های مقوایی که دیگر به درد کسی نمی خورد. پسماندهای خشک به ایستگاههای بازیافت منتقل می شوند در آنجا این مواد از هم جدا می شوند بعد کاغذ و مقواها به کارخانه کاغذ سازی می روند، پلاستیک ها نیز در کارخانه پلاستیک سازی به وسایل پلاستیکی مختلقی مانند دمپایی، کفش، توپ و دیگر لوازم تبدیل می شود. آهن ها هم به کارخانه ذوب آهن می روند و از آن ها دوباره وسایل آهنی می سازند.

بازیافت چه فایده ای دارد؟

از مواد بدرد نخور دوباره لوازم خوب ساخته می شود. لوزام بازیافتی  ازران تر هستند. اگر بازیافت کنیم، پول کشورمان را به هدر نداده ایم، به پاکیزگی و حفظ محیط زیست خودمان هم کمک کرده ایم.

بازیافت زباله ها  3 فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرده ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو،از مواد بازیافتی استفاده می کنیم. از دیگر فوائد بازیافت،صرفه جویی در مصرف انرژی است. البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی لازم برای بازیافت زباله خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید از مواد خام است. برای مثال ساختن آلومینیوم از آلو مینیوم بازیافت شده  90 درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد.