آمريكا چرا به‌ اين‌ نام‌ خوانده‌ شده‌ است‌؟

علم و تفکر

آمريكا چرا به‌ اين‌ نام‌ خوانده‌ شده‌ است‌؟

«كريستف‌ كلمب‌»، جهانگرد مشهور ايتاليايي‌، با هدف‌ يافتن‌ هندوستان‌ رهسپار دريا شد.

او و همراهانش‌ در دوازدهم‌ اكتبر 1492 ميلادي‌ قدم‌ به‌ يك‌ جزيره‌ ناشناس‌ گذاردند. كلمب‌ اين‌ مكان‌ جديد را به‌ افتخار پادشاه‌ و ملكه‌ اسپانيا «سان‌ سالوادُر» ناميد. در واقع‌ اين‌ جزيره‌، جزء كوچكي‌ از قارّه‌ آمريكا بود. ولي‌ كلمب‌ گمان‌ مي‌كرد وارد خاك‌ هندوستان‌ شده‌ است‌. كريستف‌ كلمب‌ با اين‌ تصوّر به‌ سفر خود ادامه‌ داد تا به‌ ژاپن‌ برسد. ولي‌ به‌ جاي‌ رسيدن‌ به‌ ژاپن‌، كوبا را كشف‌ كرد. در سيزدهم‌ مارس‌ 1493 ميلادي‌ كلمب‌ در حالي‌ كه‌ از يافتن‌ هندوستان‌ مأيوس‌ شده‌ بود، به‌ اسپانيا بازگشت‌.

 در 24 سپتامبر 1493 ميلادي‌ كلمب‌ در دومّين‌ سفر دريايي‌ خود چندين‌ جزيره‌ از جمله‌ «پورتوريكو» و «جامائيكا» را كشف‌ كرد. ولي‌ باز هم‌ موفّق‌ به‌ يافتن‌ هندوستان‌ نشد. او در سومّين‌ سفرش‌ در سال‌ 1498 ميلادي‌ «ترينيداد» را كشف‌ كرد و به‌ آمريكاي‌ جنوبي‌ رسيد.

 در طول‌ اين‌ مدّت‌ دريانوردي‌ اسپانيايي‌ به‌ نام‌ «آمريگو و سپوسي‌» اعلام‌ كرد كه‌ وي‌ نخستين‌ كسي‌ بود كه‌ در 16 ژوئن‌ 1497 ميلادي‌ بر خاك‌ آمريكاي‌ جنوبي‌ پا گذارد. با اين‌ حال‌، برخي‌ از صاحبنظران‌ معتقدند كه‌ آمريگو، سفرهاي‌ دريايي‌ خود را پس‌ از سال‌ 1499 ميلادي‌ آغاز كرده‌ بود.

           آمريگو در سال‌ 1499 ميلادي‌ با همراهي‌ يك‌ دريانورد ديگر، «ونزوئلا» را كشف‌ كرد. او در طول‌ سالهاي‌ 1501 و 1502 ميلادي‌ با حمايت‌ حكومت‌ پرتغال‌ قدم‌ به‌ سواحل‌ برزيل‌ گذاشت‌. آمريگو در طول‌ اين‌ سفرها متقاعد شد كه‌ سرزمينهايي‌ كه‌ كلمب‌ آنها را جزئي‌ از آسيا مي‌دانست‌، متعلّق‌ به‌ قاره‌اي‌ جديد است‌.

در آغاز سال‌ 1500 ميلادي‌ پس‌ از انتشار يادداشتهاي‌ وسپوسي‌ افتخار كشف‌ آمريكاي‌ جنوبي‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ شد. «والدسي‌ ميلر» جغرافيدان‌ آلماني‌، سرزمين‌ برزيل‌ را به‌ افتخار آمريگو وسپوسي‌، آمريكا ناميد. اين‌ نام‌ مورد توجّه‌ عموم‌ قرار گرفت‌ و از آن‌ زمان‌ به‌ بعد قارّه‌ جديد آمريكا نام‌ گرفت‌.