چرخ ، مهمترین اختراع بشری

علم و تفکر

چرخ ، مهمترین اختراع بشری

اغلب اختراعات بشری تقلید از طبیعت است، به عنوان مثال در رادار از خفّاش تقلید شده است. بال هواپیما کپی برداری از بال پرندگان است. در ساخت وسایل آیرو دینامیک ماهی الگو قرار گرفته است. امّا در مورد چرخ باید بگوییم که هیچ یک از موجودات طبیعی چرخ ندارند پس به جرأت می توان گفت، که چرخ فقط ساخته و پرداخته ذهن بشری است.

اگر می خواهید به اهمیت چرخ پی ببرید، یک صندوق صد کیلو گرمی را در سطح اتاق به حرکت درآورید.

بی شک نیروی زیادی لازم خواهد بود. سپس آن را روی چهار چرخه ای بگذارید و حمل کنید. ملاحظه خواهید کرد که این کار چقدر ساده است.

اختراع چرخ را به 3000 سال قبل از میلاد نسبت می دهند و کسی اسم مخترع آن را نمی داند.

مدتها سورتمه وسیله حمل و نقل معمولی بود که چرخ نداشت و توسط سگ ها حمل می شد. چرخ نخستین بار در اولین درشکه ها بکار رفت، و به لطف آن یک اسب می توانست بار و مسافر زیادی را حمل کند.

اتومبیل نیز مدیون چرخ است چرخ های اتومبیل با هوا پر شده اند برای اینکه اتومبیل خوب کار کند بایستی فشار هوا در چرخ ها آن به اندازه معینی باشد آیا می دانید که چرخ های اتومبیل های اولیه از لاستیک تو پر ساخته می شدند؟ و راننده و مسافران آنها مدام بالا و پایین می پریدند به سال 1887 یک دامپزشک به نام جان دانلوپ کشف کرد که اگر چرخ پر از هوا باشد تکان دست اندازها به حداقل می رسد، به شرط اینکه فشار باد لاستیک اندازه معینی داشته باشد.

روی این اصل است، که بایستی به طور مداوم مخصوصا در تغییر دما به فشار باد چرخ های اتومبیل مرتبا رسیدگی شود.