کاغذ چگونه ساخته می شود؟

علم و تفکر

کاغذ چگونه ساخته می شود؟

مصریان باستان با استفاده از پاپیروس نوعی کاغذ می ساختند. ولی روش امروزی ساخت کاغذ را چینی ها ابداع کرده اند. آنها حدود 1900 سال پیش نحوۀ جداسازی الیاف سلولز را از تنۀ درختان آموختند. چینی ها برای ساختن کاغذ، تنۀ درختان را قطعه قطعه و خرد می کردند تا جایی که تمامی الیاف آن از هم جدا شوند.

سپس این الیاف را در آب قرار می دادند تا خیس شود و به صورت خمیر درآید. پس از آن، لایۀ نازکی از این خمیر را در مقابل نور خورشید، خشک می کردند تا به کاغذ تبدیل شود.

امروزه کاغذ در کارخانه های کاغذ سازی ساخته میشود. برای ساخت کاغذ، ابتدا پوست تنۀ درختان توسط دستگاه جدا می شود. سپس تنۀ درخت به قطعات کوچک تبدیل و در مواد شیمیایی جوشانده می شود. به این ترتنیب الیاف سلولز به صورت خمیر چوب در می آید.

علاوه بر این روش، خمیر چوب توسط فرایندهای شیمیایی نیز تهیه می شود. خمیر چوب پس از خشک شدن به کارخانه های کاغذ سازی فرستاده می شود.

در کارخانۀ کاغذ سازی ابتدا خمیر چوب را داخل همزن بزرگی می ریزند که پر ازآب است. تیغه های همزن، خمیر چوب را به اندازه های کوچکتر می برند. سپس همزمان با عمل تصفیه، مواد سفید کننده و نشاسته به آن افزوده می شود. پس از این مرحله ، خمیر چوب آمادۀ ورود به ماشین کاغذ سازی است. ماشین کاغذ سازی یک « ورودی مرطوب» و یک « خروجی خشک» دارد.

ورودی مرطوب دارای مخزنی است که در آن، خمیر چوب با آب مخلوط می شود. پس از آن، خمیر که به شکل شیر درآمده است، از محفظه های خلا عبور می کند و مقدار زیادی از آب خود را از دست می دهد.

در پایان این مرحله، کاغذ یکپارچه ای باقی می ماند که توسط تسمه به سوی غلتکهای خشک کن حمل می شود.

کاغذ با عبور از روی غلتک مقداری از رطوبت خود را در اثر حرارت از دست می دهد. در انتهای این مرحله، کار ساخت کاغذ به پایان میرسد.

روشهای دیگری نیز برای ساختن کاغذهای مخصوص وجود دارد. به عنوان مثال اضافه کردن نشاسته و خاک رس به خمیر کاغذ باعث افزایش مقاومت کاغذ می شود.

برای ساختن کاغذهای مخصوص طراحی و نقاشی، لایه ای از خاک رس چینی را به سطح کاغذ می افزایند و سپس آن را صیقل می دهند. در سخت کاغذ علاوه بر خمیر چوب از موادّ دیگری مثل پنبه، ساقۀ نیشکر و کتان نیز تهیه می شود.