سبک ترین و سنگین ترین فلزات جهان کدام اند؟

علم و تفکر

سبک ترین و سنگین ترین فلزات جهان کدام اند؟

« لیتیم» سبکترین فلز موجود در جهان است. هر سانتی متر مکعب از این فلز 534/0 گرم وزن دارد. سنگینترین فلز جهان ، « اسمیم» است. وزن یک سانتی متر مکعب از این فلز 48/22 گرم است. « ایریدیم» دومین فلز سنگین است و یک سانتی متر مکعب از آن 4/22 گرم وزن دارد. وزن یک متر مکعب از فلز اسمیم 482 تن « تقریبا برابر با وزن پنج فیل» است. اسمیم و ایریدیم هر دو فلزاتی بسیار گرانبهایند.

لیتیم فلزی نرم و براق اسن و در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شود. نقطۀ ذوب آن 180 درجۀ سانتی گراد است. این فلز در سال 1817 میلادی توسط یک شیمیدان سوئدی کشف شد. سنگهای معدن این فلز عمدتا در آفریق و آمریکای جنوبی یافت می شوند. لیتیم عنصری بسیار فعّال است. واکنش این فلز با آب باعث ایجاد هیدروژن و هیدروکسید لیتیم می شود. از لیتیم برای تغلیظ روغن استفاده می کنند. کربنات لیتیم به عنوان یک داروی موثر برای درمان نوعی بیماری عصبی به کار می رود.

اسمیم فلزی سخت است و در طبیعت به حالت خالص و آزاد یافت نمی شود. این فلز را از سنگ معدن استخراج می کنند. نقطۀ ذوب آن 3050 درجۀ سانتی گراد است.

آلیاژهای اسمسم در ساخت نوک قلم  خودنویس، سوزن گرامافون، یاتاقان و غیره به کار می روند.و این فلز در سال 1804میلادی کشف شد. ایریدیم نیز فلزی بسیار سخت و برّاق است . موارد کاربرد آن بیش از اسمیم است. نقطۀ ذوب این فلز بسیار بالاست به همین دلیل از آن در ساخت بوته های آزمایشگاهی و دیگهای مخصوص ذوب فلزات استفاده می شود.