پرندگان شکارگر

علم و تفکر

پرندگان شکارگر

پرندگان شکارگر جانوران دیگر را میخورند. برخی از آنها شکارگرانی ماهر هستند که پنجه ها و منقارشان برای کشتن و دریدن صیدهای  بزرگ مناسب است. برخی دیگر مانند بسیاری از کرکس ها لاشه خورهایی هستند که از اجساد جانوران مرده تغذیه میکنند. معدودی حشرات، حلزونها و یا ماهی ها را میخورند. بیشتر آنها پرواز کنندگان ماهری هستند.اگر هنگامی که نیاز دارند بتوانند صید خوبی به دام بیندازند، وقتی که گرسنه نیستند نیز میتوانند به استراحت بپردازند.

 

تغذیه:

جغدها، عقابها، قوشها، وبازها صید را با چنگالهای قدرتمند خود میگیرند وی میکشند. منقار این جانوران که نوک برگشته و قلاب مانندی دارد نیز قوی است. اما معمولا برای دریدن صید به کار گرفته میشود. کرکسها از لاشه تغذیه میکنند و نیازی به چنگالهای قوی ندارند. اما منقارهای قدرتمندی برای جدا کردن گوشت مردار دارند. جغدها معمولا صید را یکجا میبلعند، درحالی که بقیه این نوع جانوران شکار را به قطعات کوچک تقسیم میکنند.. اندازه و نوع پا این جانوران به نوع غذایی که میخورند بستگی دارد. عقاب ماهیگیر ماهی میخورد و زیر پنجه هایش فلسهای تیزی دارد که صید لغزنده را نگه میدارد. این پرنده دو پنجه رو به جلو و دو پنجه رو به عقب دارد.

 

پرواز:

بسیاری از پرندگان از طریق صدا شکار میکنند و صید انها نیز به خوبی صدا را میشنود، بنابریان حمله بی صدا مزیت بسیار خوبی به شمار می ید. برخی برای گرفتن شکار به پرواز بسیار سریع خود متکی هستند. مثلا  طرلان(قوش تیز پر) میتواند باسرعت 320 کیلومتر در ساعت در آسمان شیرجه بزند. دلیجه برعکس آن میتواند به آرامی بالای یک نقطه بدون اینکه پرواز کند درجا بزند و زمین زیر پا را قبل صید و فرود آمدن خوب جستجو کند.

حواس:

این پرندگان چشمهایی بسیار تیز بین دارند و جسمهای کوچک و بسیار دور را به خوبی میتوانند ببینند. بعضی مثل جغدها با چشمهای بزرگشان در نور بسیار کم حتی میتوانند ببینند. این پرنده گوشهای بسیار حساسی هم دارد که اندازه انها متفاوت است و با شنیدن صدا میتوانند محل شکار را به خوبی تشخیص دهند. حس بویایی پرندگان معمولا ضعیف است اما کرکس ها بوی لاشه را از فاصله دور به خوبی تشخیص میدهند.

انواع:

انواع روزانه یا انها که روز فعالیت میکنند: راسته بازیان حدود 280 گونه که شامل قوشها، عقابها، سنقرها و کرکسهاست.

بزرگترین: کرکس آندی به طول 1 متر و 15 سانتی متر - کوچکترین: قوش کوتاه به طول 14 سانتی متر

انواعی که شب فعالیت میکنند: راسته بوفیان-جغدها(بیش از 130 گونه)

بزرگترین: شاه بوف بزرگ به طول 60 سانتی متر. کوچکترین: جغد کوتوله- به طول 13 سانتی متر