علم و تفکر

پرندگان

حدود 8500 گونه یا نوع مختلف پرنده وجود دارد . این جانوران پرجمعیت ترین مهره داران روی زمین هستند. پرندگان اندازه های متفاوتی دارند؛ از مرغ زرین پر بسیار کوچک که 5/5 سانتی متر دارد گرفته تا شتر مرغ که بلندی آن گاه به بیش از 2 متر میرسد. این جانوران را در همه ی زیستگاهها و قاره ها میتوان یافت. اما وجه مشترک آنها خونگرم بودنشان است. به این معنی که میتوانند دمای بدن خود را تا 40 درجه سانتیگراد گرم ثابت نگه دارند.پرها پوشش اصلی بدن را تشکیل میدهند. و ساقها و پنجه ها از پولک پوشیده شده است. پرها حرارت را حفظ  و سطح وسیعی ایجاد میکنند که برای پرواز ضروری است. پرندگان دندان ندارند. اما منقارهای سبکی از جنس شاخ دارند که آرواره ها را می پوشانند.

 

پرواز:

شکل دوکی پرنده کمک میکند تا جانور بتواند حین پرواز، به وسیله بالهایش که همچون ملخ هواپیما عمل میکنند، به آسانی هوا را بشکافد. نیرویی که بالها را به حرکت در می آورد از ماهیچه های بزرگی نشات میگیرد که روی سینه در دو طرف استخوانهای سینه قرار دارند. این ماهیچه ها به وسیله زردپی هایشان به استخوانهای بال متصل میشوند. در بالها نیز ماهیچه کوچکی وجود دارد که سبک است و به راحتی تکان میخورد. قسمت داخلی بال، پرنده را هنگام حرکت به سوی جلو همچنان بالا نگه میدارد و عمل آن بیشتر  به کار بال در هواپیما میماند. بخش خارجی بال با شاهپرهای نخستین بلندش پرنده را به جلو می راند. و شاه پرهای نخستین طوری خم میشوند که جانور بتواند به هنگام اوج گرفتن یا پایین آمدن، حرکت را به جلو حفظ میکند. وقتی که پرنده پایین می آید پرها در مقابل هوا پهن میشوند و سطحی را تشکیل میدهند که هوا نتواند از آن عبور کند.اما به هنگام اوج گرفتن طوری خم میشوند که هوا بتواند از میان آنها عبور کند. جریان پرواز و شکلهای بال به نیاز پرندگان و محلی بستگی دارد که در آن زندگی میکنند.

 

تخم ها:

همه پرندگان تخم میگذارند. بیشتر آنها برای خارج شدن جوجه روی تخم می نشینند. پوسته محکم ان از رویان محافظت میکند، و زرده مواد غذایی لازم را برای رشد تامین میکند. پرندگان کوچک تعداد زیادی تخم میگذارند، در حالیکه پرندگان بزرگتر فقط معدودی تخم میگذارند.

مغز:

بیشتر پرندگان با اینکه معدودی رفتار هوشمندانه بروز میدهند، اما مغز بزرگ انها پیامها را از اندامهای حسی میگیرد و کارهای پیچیده را کنترل میکند.

پرها:

پرها بسیار سبک هستند وشکل و اندازه بسیار متنوع است. سطح صاف و بزرگ انها پرواز را امکان پذیر میکند.

رشته ی پی:

 رشته پی محل  انتقال پیامها بین مغز و بقیه بدن است و برای پرواز و کارهای پیچیده دیگر ضرورت دارد.

استخوانبندی: استخوانبندی پرنده بسیار سبک است. بسیاری از استخوانها فضاهایی پر از هوا دارند اما ساختار انها بسیار نیرومند است.