دکلمه تو را دوست می دارم - احمد شاملو

دکلمه تو را دوست می دارم - احمد شاملو

موزیک

قیمت : رایگان

طرف ما شب نیست

صدا با سکوت آشتی نمی کند 

کلمات انتظار می کشند

من با تو تنها نیستم

هیچ کس با هیچ کس تنها نیست

شب از ستاره ها تنها تر است

طرف ما شب نیست

چخماقها کنار تکیده بی طاقتند

خشم کوچه در مشت توست

در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد

من تو را دوست می دارم

وشب از ظلمت خود وحشت میکند

.

.

.