دعای فرج - خوانش : هما ، فانی

قرآن و مناجات

قیمت : رایگان


‍ اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ
وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْڪَشَفَ الْغِطآءُ
بلا و مصائب ما بزرگ شده و بیچارگی ما بسی روشن و پرده از روی ڪار برداشته شد
وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ
و امیدم نا امید شد و زمین(با همه ی پهناوری اش)بر ما تنگ آمد و رحمتش از ما منع گردید.
وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْڪَ الْمُشْتَڪى وَ عَلَیْڪَ الْمُعَوَّلُ
تنها توئی یاور و معین ما و مرجع شڪایت ما و یگانه اعتماد ما،

فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد
در هر سختی و آسانی بر لطف تو است.خدایا پس درود فرست بر محمد و آل محمد.
اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِڪَ
آن زمامدارانى ڪه پیرویشان را بر ما واجب ڪردى و بدین سبب مقام
مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً ڪَلَمْحِ الْبَصَرِ
و منزلتشان را به ما شناساندى به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیڪ مانند چشم بر هم زدن
اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِڪْفِیانى
یا نزدیڪتر اى محمد اى على اى على اى محمد مرا ڪفایت ڪنید
فَاِنَّڪُما ڪافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّڪُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ
ڪه شمایید ڪفایت ڪننده ام و مرا یارى ڪنید ڪه شمایید یاور من اى سرور ما اى صاحب
الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِڪْنى اَدْرِڪْنى اَدْرِڪْنى
فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا،دریاب مرا،دریاب مرا
السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ
همین ساعت،همین ساعت،هم اڪنون،زود،زود،زود
یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ.
اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاڪیزه اشخوانش  :هما _فانی