رنگها در عربی- ( هفتمی ها)

درسی

قیمت : رایگان

رنگها در عربی


سِیاه:أَسوَد 

سَبز: أَخضَر 

آبی: أَزرَق

قَهوِه ای: بُنّی

خاکی: تُرابی

نارِنجی:بُرتُغالی

طَلایی:ذَهَبی 

اَرغَوانی: أُرجُوانی

سِفید : أبیض

قِرمِز: أحمر 

بُور: أشقَر

خاکِستَری : رَمادی

 شِیری : حلیبی

 بَنَفش :بَنَفسَجی 

آبی روشن : أزرق فاتِح

 آبی تِیره: أزرق غامِق 

نوک مدادی: رَصاصی

ملاحظة:نوک مداد:خرطوش القلم
زرد: الأصفر
صورتی: الوردی