آهنگ دلتنگی هاااا - گروه آریان

موزیک

قیمت : رایگان

پس چرا نمیگذره
چشمای من به دره
تا تو بیای
پس چرا نمیگذره
دل من در به دره
تا تو بیای
رو به پنجره میشینم
میشینه هرم نفسهام
به روی شیشه
مینویسم که خوشی ها
توی لحظه های با تو
خلاصه میشه
بیا بیا بیا بیا بیا
چشم انتظارم
بیا بیا بیا بیا بیا
طاقت ندارم
نمیخوام لبخند عکسات
مونس تنهاییام شه
بیا تا عطر نفسهات
مرهم دلتنگیام شه
بذار فکر کنم رسیدی
در که وا شد منو دیدی
حالا چی میشه
اگه دل آروم نگیره
یه دفعه دلم بگیره
چطوری میشه
میخوام فکر کنم باهاتم
با مرور خاطراتم بگذرونم
ولی تاثیری نداره
من بخوام دل نمیذاره
نمیتونم
بیا بیا بیا بیا بیا
چشم انتظارم
بیا بیا بیا بیا بیا
طاقت ندارم
نمیخوام لبخند عکسات
مونس تنهاییام شه
بیا تا عطر نفسهات
مرهم دلتنگیام شه
بیا بیا بیا بیا بیا
چشم انتظارم
بیا بیا بیا بیا بیا
طاقت ندارم