آهنگ بیشتر- گروه آریان

موزیک

قیمت : رایگان

دیگه هرچی که بود رفت و برام فرقی نداره
گذشته واسه گفتن دیگه هیچ حرفی نداره
اومدم که باهات خاطره ای تازه بسازم
امروزو برام خاطره کن خاطره سازم
دوست دارم این بار از هر چی بوده بیشـتر
دوست دارم اینقدر که از این نمیشه بیشـتر
این بار دیگه از همیشه بیشـتر

از اون روزا تو قلبم اگه هر چیزی داشتم
پاک کردم و جاشو واسه تو خالی گذاشتم
من اومدم و خاطره ای تازه میسازم
امروزو برام خاطره کن خاطره سازم
دوست دارم این بار از هر چی بوده بیـشتر
دوست دارم اینقدر که از این نمیشه بیشـتر
این بار دیگه از همیشه بیشـتر