آهنگ وطن - مسعود محمد نبی

موزیک

قیمت : رایگان

متن آهنگ وطن

مسعود محمد نبی - علم وتفکر

با این که حال و روزش گفتنی نیست

هنوز این آب و خاک رو دوس دارم

با این که گاهی وقتا سخت میشه

نباید لحظه ای تنهاش بذارم

تا وقتی که خلیج فارس زندست

وطن رویای دست جمعی ماست

هنوزم که هنوزه خونه امنه

هنوزم که هنوزه خونه اینجاست

تمام سرزمینم رو بگردی

هنوز این خاک لبریز از پلاک

چرا باید فراموشی بگیرم

که هر چی دارم از این آب و خاک

هوام ابری تر از روزای قبله

بجز خاطره همراهی ندارم

تا وقتی داغ خرمشهر تازست

کجا باید غرورم رو ببارم

کجا باید غرورم رو ببارم

اگه چیزی نگفتم از گذشته

فقط دلواپس آینده بودم

من از بس داغ دیدم خشک موندم

من از بس تشنمه زاینده رودم

تمام سرزمینم رو بگردی