آهنگ شاد سلام از قلب ایران - عجم باند

آهنگ شاد سلام از قلب ایران - عجم باند

موزیک

قیمت : رایگان

متن آهنگ سلام از قلب ایران

عجم باند - علم و تفکر

ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران سلام از قلب ایران
ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران سلام از قلب ایران

به نام یزدان ایران ، رحیم و رحمان ایران ، به اهل جهان ای سلام از ایران
منم سرباز مهر از سپاه مهربانی سلاح من کلامو مرام پهلوانی

هر زمین هر زمان جانم فدای ایران

ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران سلام از قلب ایران
ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران سلام از قلب ایران

هی یادی هی یالا ایرانِ جونم هی یادی هی یالا ایران ، جونم
تا عشقوم ایرانمه من آسمونم هی ایران ایرانوم هی ایران ایرانوم
تا نفس تو سینمه برات میخوانم هی ایران ایرانوم هی ایران ایرانوم

بزن زنگ دوستی و انسانیت بزن زنگ راستی و حقانیت
به هر لهجه و گویش و هر زبان بخوانید ز وحدت به دور جهان

در قلب ایران ایران ، فریاد شیران ایران ، خون شهیدان با رد ایمان ، ایران
چندین خویشو اصالت بنیاد میهن من هر قومو هر نژادی در ریشه و تن من

ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران سلام از قلب ایران
ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران سلام از قلب ایران