آهنگ سرباز حرم - علی اسدی

موزیک

قیمت : رایگان

متن آهنگ سرباز حرم

علی اسدی - علم وتفکر

سربند یا زهرا و بازو بند یا حیدر
سجاده و مهر و پلاک وعطر و انگشتر
سی سال پیش از کربلا ماندی یادت هست
امروز سرباز حرم هستی همسنگر
فریاد ما یا رب به خلصنا من الناراست
در سینه هامان آتش عشقی است ویرانگر
با آتش دل های ما هرکس که بازی کرد
چیزی نماند از او به جزیه مشت خاکستر
مرگ باد بر ان مردی که محکوم قفس باشد
سرباز یعنی جا بماند از تو مشتی مرد
سرباز های سرزمین کفر اگر شمر است
سردارهای سرزمین ما علی اکبر

تکست آهنگ سرباز حرم علی اسدی

ان مرد راه عشق را از شش جهت بر ماند
انا فتحنا ای بخوان ای فاتح خیبر
آنکس که دلدارش تویی دل میسپارد دل
آنکس که سردارش تویی سر میگذارد سر
ما دائم الذکریم زیر آتش دشمن
ما از ولایت جوشنی داریم بر پیکر
چشمی که میبیند در باغ شهادت را
مرزی نمیبیند میان چنتا کشور
مرگ باد بر آن مردی که محکوم قفس باشد
سرباز یعنی جا بماند از تو مشتی مرد
سرباز های سرزمین کفر اگر شمر است

سردارهای سرزمین ما علی اکبر

مرگ باد بر ان مردی که محکوم قفس باشد

سرباز یعنی جا بماند از تو مشتی مرد