شهاب مظفری - دلبریتو کمترش کن

موزیک

قیمت : رایگان

چیکار میکنی اینجوری که دیوونه میشم بیا دلبریتو یکم کمترش کن
دلم عاشقه بیشتر از این نزار عاشقت شم داره میره قلبم بیا باورش کن
حدی داره دل بردن واسه تو مردن همه ی عالم ای وای چه
بده حالم دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره
دیگه خستم از حالت چشمت و حالای باحال و نصفه کاره
دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره
دیگه خستم از حالت چشمات و حالای باحال نصفه کاره
میلرزونه این زلزله قلبمو دین و ایمونمو زندگیمو بهم ریخته
چشات
یه ادم توی زندگی غیره این که کسی مثل تو داشته
باشه مگه چیزی میخواد
حدی داره دل بردن واسه تو مردن همه
ی عالم ای وای چه بده حالم
دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره
داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشمت و حالای باحالِ دلم دیگه طاقت
نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشمت و حالای باحال
نصفه کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از
حالت چشمات و حالای باحال نصفه کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم
بیقراره داره کم میاره دیگه خستم از حالت چشمت و حالای باحال نصفه کاره