آهنگ عشقم - گرشا رضایی

موزیک

قیمت : رایگان

عشقم واسم مث جونی
تو روزای پریشونی
میدونی میتونی

با یه اخم دلمو بلرزونی
عشقم جونم به تو بنده میتونی

تو فقط با یه خنده
میدونی میتونی باخنده دلمو بلرزونی
خوشبختی یعنی با تو تا ته دنیا

یعنی من با تو ما دوتا تنها
خوشبختی یعنی اینکه تو دوسنم داری

یعنی تنهام نمیذاری
خوشبختی یعنی با تو تا ته دنیا

یعنی من با تو ما دوتا تنها
خوشبختی یعنی اینکه تو دوسنم داری

یعنی تنهام نمیذاری
عشقم تموم دنیام وابسته ی نگاته
قلبم واسه ی ادامه محتاج خنده هاته
فروردین تو چشمات اسفندو جا میذاره
عشقم تموم فصلا با تو مث بهاره
خوشبختی یعنی با تو تا ته دنیا

یعنی من با تو ما دوتا تنها
خوشبختی یعنی اینکه تو دوسنم داری

یعنی تنهام نمیذاری
خوشبختی یعنی با تو تا ته دنیا

یعنی من با تو ما دوتا تنها
خوشبختی یعنی اینکه تو دوسنم داری

یعنی تنهام نمیذاری