آهنگ فقط توئی - گرشا رضایی

موزیک

قیمت : رایگان

مثل تو توی زندگیم هیچکی نیست
و نبود عادت کردم به بودنت
اما رفتی چه زود با رفتنت
تموم دنیامو آتیش زدی
تو که میخواستی زود بری پس چرا اومدی
دار و ندار من تو این دنیا فقط تویی،

اونکه میخوام قدر جونم تنها فقط تویی
امید من برای فردا فقط تویی،

دار و ندارم من تو این دنیا فقط تویی
اونکه میخوام قد جونم تنها فقط تویی،

امید من برای فردا فقط تویی
تنهایی خیلی درد تو دنیام

چه سرد قلب باور نکرده
دنیای من ویرونه، جهنمه این خونه،

به جز تو کی میدونه حالمو
دار و ندار من تو این دنیا فقط تویی،

اونکه میخوام قدر جونم تنها فقط تویی
امید من برای فردا فقط تویی