دوستت دارم_ فریدون آسرایی

موزیک

قیمت : رایگان

دوستت دارم تو گندم زار باران خورده ای

دوستت دارم مرا دست کسی نسپرده ای

دوستت دارم شبیه خواب بعد از خستگی

دوستت دارم شبیه لحظه ی وابستگی

 

یاد من باش ای دلیل خاطرات خوب من یاد من باش

ای پریشان موی شهر آشوب من

باز کن آن چشمای روشنت را رو به من یاد من باش

عطر باران خورده ی محبوب من

ای صدای کفش های پشت در فکر توام

در میان روزهای بی خبر فکر توام

قبل و بعد از روز دلگیر سفر فکر توام

هر چه راحت دور تر من بیشتر فکر توام