پشت شیشه های دنیا _ فریدون آسرایی

پشت شیشه های دنیا _ فریدون آسرایی

موزیک

قیمت : رایگان

آدما همیشه بین شادی و غم می مونن

شادی و غم تنها جفتی ان که با هم می مونن
اونا که بین غمو شادی باشن بهشتی ان

اونا که غرقِ یکی شن تو جهنم می مونن

بعضی دردا رو با گریه میگی و خلاص میشی

بعضی از غصه ها هستن که با آدم می مونن
یه چیزایی هست که باید با نگفتن بگیشون

مثلِ بی گناهیِ حضرت مریم می مونن

آدما همیشه بین شادی و غم می مونن

شادی و غم تنها جفتی ان که با هم می مونن
اونا که بین غمو شادی باشن بهشتی ان

اونا که غرقِ یکی شن تو جهنم می مونن

دلاشون هزارتای چشمه و دریاست

آدما پشتِ شیشه های دنیا قد شبنم می مونن

دلاشون تنگه برای جاهای دور آدما مرغای دریا کنار برکه ها کم می مونن
مرغای دریا کنار برکه ها کم می مونن مرغای دریا کنار برکه ها کم می مونن

آدما همیشه بین شادی و غم می مونن

شادی و غم تنها جفتی ان که با هم می مونن
اونا که بین غمو شادی باشن بهشتی ان

اونا که غرقِ یکی شن تو جهنم می مونن